Lengre vekstprogrammer

Dette er samtale- og workshopbaserte vekstprogrammer for 1 - 12 personer med utgangspunkt i velprøvde sjekklister fra Coach University for henholdsvis toppledere, mellomledere og medarbeidere i en virksomhet.

Hver sjekkliste omfatter 10 områder på tilsammen 100 sjekkpunkter. Det tar vanligvis 6 - 12 måneder å oppfylle alle sjekkpunktene. I bedriftsinterne programmer velges gjerne først ut 3 - 6 områder relatert til aktuelle utfordringer ofte i kombinasjon med ledercoaching.
  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut
Copyright © 2023
Powered by CustomPublish AS