Korte vekstprogrammer

Dette er samtalebaserte vekstprogrammer for grupper på 6 - 12 personer designet for å lykkes med egne mål for seg selv og virksomheten. De gjennomføres med aktiv deltakelse enten som bedriftsinterne eller åpne programmer.

Programmene omfatter en personlig målformuleringsprosess, en 2 dagers samling, en iverksettelsesprosess på 2 -4 uker, og en 1 dags samling med påfyll og oppsummering. Totalt omfang 1 - 2 måneder.

Gjennom deltagelse i programmene avdekkes hittil ukjente styrker, ressurser og muligheter for handling og resultatoppnåelse.
  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut
Copyright © 2023
Powered by CustomPublish AS