www.ledemedglede.no

Lederutfordringer ?

Lede med glede hjelper ledere å lykkes med sine største lederutfordringer gjennom leveranse av coaching, vekstprogrammer og konsulenttjenester for mer klarhet, handlingskraft og kapasitet på områdene -

Beslutningskraft

Handler om å treffe raskere og bedre beslutninger på egenhånd og i team. Avgjørelser basert på et godt grunnlag og valg mellom alternativer ut fra formålet. Delegere beslutninger.

Gjennomføringskraft

Handler om å velge rett fokus og holde på det. Mer effektiv problemløsning. Løfte seg over dag til dag brannslukking. Se sjanser og muligheter framfor begrensninger. Iverksette sine planer.

Tids- og stresskapasitet

Handler om å vri på bruken av sin tid, sitt liv, sin dag og/eller sine prioriteter. Frigjøre tid og kapasitet til andre aktiviteter. Gjenopprette energi, overskudd og glede.

Personlig kommunikasjon

Handler om å være en god lytter og gjøre seg forstått på en klar og overbevisende måte. Si det jeg mener og mene det jeg sier. Tilpasse sitt budskap, sin form og stil etter forholdene. Gjennomføre effektive og givende møter.

Teamstyrke

Handler om å etablere sterkere relasjoner med nøkkelpersoner. Omdanne skurrende relasjoner til fruktbare relasjoner. Bygge tillit og samspillkultur i selvstyrte team. Lage "oppskriften" for et slagkraftig team med den gode følelsen, flyt, synkronitet og synergi.

Kraftgivende lederskap

Handler om å skape entusiastisk og målrettet samspill - mesterlig håndtering av personkonflikter, forhandlinger, lav motivasjon og upopulære beslutninger. Inspirere til prestasjonskultur.

Karriere

Handler om å skape en yrkesrolle eller virksomhet som er mer tilpasset egne verdier. Avdekke hensikt, misjon, styrker, talenter og ressurser. Styrke yrkesmessig og personlig nettverk. Håndtere overgangen mellom jobber lettere. Vokse raskere inn i ny jobb, funksjon, yrke og bransje.