Gruppecoaching

En samtaleprosess med en ledergruppe på 4 - 8 ledere for å lykkes fortløpende med aktuelle lederutfordringer i virksomheten innenfor en tidshorisont på 6 - 12 måneder.

Typisk format er 1 - 2 møter av 1 - 2 timers varighet pr måned avhengig av ledere, situasjon og aktuell utfordring. Underliggende fokus er ofte også å drive frem mer effektiv samhandling og lønnsomhet.

Denne samtaleprosessen i sin form og struktur produserer nye samhandlingsmønstre, avdekker ukjente styrker hos den enkelte leder og ledergruppen som kollegium, samt ny kapasitet til å coache hverandre gjennom utfordringer for høyere resultatoppnåelse.
  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut
Copyright © 2021
Powered by CustomPublish AS