Gode ledere viktigst

Vi kan ikke slå oss til ro med at en snau halvpart av de ansatte i departementer og øvrige statlige etater synes deres nærmeste leder ikke gjør en god nok jobb. Det er for dårlig, rett og slett, sa statsråd Heidi Grande Røys til Aftenposten i 2008.

Bakgrunnen for statsrådens skarpe lederkritikk var en omfattende, representativ kartlegging av statsansattes syn på egne arbeidsforhold. Her kom det blant annet frem at seks av ti statsansatte ikke skjønte hvorfor organisasjonen de jobber i gjennomfører omstillinger. Mange opplever også de har dårlige utviklingsmuligheter, og at de ikke ser resultatene av den jobben de gjør. Statsråden mener denne typen funn viser at ledelsen ikke har gjort den jobben de skal gjøre, og legger til at hun om få uker legger frem en ny ledelsesplattform for staten.
  • Myspace
  • Tips en venn
  • Skriv ut
Copyright © 2021
Powered by CustomPublish AS